Identificació de pràctiques coeducatives de referència


 

Des d'Edualter i el grup d'Educació i Gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona, per encàrrec de l'ONG Intered i la Plataforma Unitària en Contra de les Violències de Gènere  estem impulsant la recerca La Coeducació a Catalunya, Bones Pràctiques i Reptes

 
L'objectiu principal de la nostra recerca consisteix en la identificació i visibilització de pràctiques de referència coeducatives en centres de secundària obligatòria de tot el territori català.
 
Seleccionarem 15 d'elles i de manera participativa sistematitzarem les reflexions que ens ajudin a trobar els elements que faciliten o obstaculitzen la realització de les mateixes  (contactarem amb les protagonistes d'aquestes experiències i es realitzarà una sessió conjunta de reflexió i re-construcció de la narrativa de la pràctica, acció o projecte)

En una segona fase, farem la devolució dels resultats als instituts i a les entitats i col·lectius que també contribueixen a la realització d'aquestes pràctiques per a promoure el compromís de l'administració educativa a favor d'aquestes iniciatives

Un altre objectiu és sistematitzar aquestes experiències i incloure-les com a pràctiques de referència en la Guia d'Orientacions Pedagògiques del programa Competències per Transformar el Món, que des de l'any 2010 impulsem juntament amb un grup d'entitats i un ampli col·lectiu de mestres i professorat

Entenem com a pràctica de referència un  conjunt  d’accions  que  han  estat  útils,  rellevants  i significatives,  amb  resultats  satisfactoris  i  que  en  un  context semblant podrien ser aplicables o bé ser un exemple, guia i orientació per altres comunitats educatives

Agraïm molt la teva col·laboració per a emplenar aquest formulari, facilitant la identificació d'aquestes pràctiques i la seva posterior sistematització i difusió. Et recomanem omplir un formulari per cada experiència o pràctica que vulguis recomanar

Gràcies

Contacte

Et demanem algunes dades de contacte per a donar seguiment a la informació que ens comparteixes
Nom i cognom
Correu eletrònic
Col·lectiu
Mestre, professorat
Personal, voluntariat ONG
Famílies
Alumnat
Recerca, Universitat
Administració
Altres:
En relació a l'experiència que a continuació compartiràs, tens relació directa al disseny, execució i valoració de la pràctica?
Si
No, però puc posar-vos en contacte amb algú
No
NS/NC

Pràctica de referència

A continuació et demanarem algunes dades sobre la pràctica que desitges compartir
Nom de la pràctica
Institut on s'ha desenvolupat l'experiència
Cicle o nivell escolar on s'ha aplicat
Primer i Segon Curs Secundària
Tercer i Quart Curs Secundària
Batxillerat
NS/NC
Matèries o àrees amb les quals s'ha relacionat
Ciències de la naturalesa (Biologia i geologia) (Física i química)
Ciències socials, geografia i història
Coneixement del medi natural, social i cultural
Cultura clàssica
Dimensió plurilingüe i intercultural
Educació artística
Educació física
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania
Educació visual i plàstica
Història i cultura de les religions
Llatí
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
Llengües estrangeres
Matemàtiques
Música
Tecnologies
Altres:
Àmbit d'aplicació
Aula
Centre
Entorn
NS/NC
Temporalitat
Curt termini
Mig termini
Llarg termini
NS/NC

Descripció de la pràctica

En aquesta secció ens agradaria conèixer una mica més sobre la pràctica que ens comparteixes
Breu descripció

 De manera molt sintètica, ens podries compartir algunes de les característiques que defineixen aquesta pràctica
En quin dels següents aspectes creus que destaca la pràctica que comparteixes?
PARTICIPACIÓ, Afavoreix la implicació de la comunitat educativa
ADEQUACIÓ, Proposa activitats en diferents àmbits i es pot vincular amb diverses àrees o matèries
COHERÈNCIA, Contempla la sostenibilitat ambiental, econòmica i social en l’ús dels recursos i planteja un ús crític i responsable de les TIC
TRANSFORMACIÓ, Promou l’anàlisi i la reflexió crítica i fa referència a les desigualtats existents i es proposen accions per combatre-les
METODOLOGIA, Proposa metodologies diverses que estimulin diferents formes d’aprenentatge
RESULTATS I DIFUSIÓ, Són visibles i constatables a través de diversos mitjans, les participants s’impliquen en la comunicació i difusió
AVALUACIÓ, Es comparteixen els objectius amb les persones participants i es promou la reflexió sobre els aprenentatges
Altres:
 Selecciona els aspectes que consideris, si vols afegir algun comentari en cadascun el pots fer en l'espai que es troba al seu costat
Quantes persones han participat en la pràctica?
 De cada perfil, pots fer un càlcul aproximat de persones que han estat involucrades en l'experiència
Curs(s) escolar(és) en el qual s'ha desenvolupat l'experiència
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
2020 - 2021
Localitat (municipi on s'ha desenvolupat la pràctica)
Província
Pàgina web o URL on es pot conèixer més sobre l'experiència
Altres enllaços per accedir a vídeos o fotografies de l'experiència

Moltes gràcies per la informació

En breu ens comunicarem amb tu per a aprofundir més en la sistematització de l'experiència que ens has compartit

L'equip d'Edualter agraeix la teva col·laboració