Valoració | Presentació plataforma RETO :


 

 

Recursos Educatius de Tecnologia Oberta

per a la Justícia Global

 

 

Gràcies per haver participat en la presentació de la plataforma RETO

T'agrairem ens contestis les següents preguntes per a valorar la sessió i millorar aspectes importants per a les següents ocasions

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

Una iniciativa de:

 

                

 

 

 

 

Amb la col·laboració de:

 

      

 

 

Amb el suport de:

 

Valoració presentació

En relació a la presentació, podries valorar els següents aspectes
  Molt alt Suficient Baix Molt baix NS/NC
Grau d'interès
Molt alt
Suficient
Baix
Molt baix
NS/NC
Adequació de continguts
Molt alt
Suficient
Baix
Molt baix
NS/NC
Grau de participació
Molt alt
Suficient
Baix
Molt baix
NS/NC
Nivell d'aplicabilitat
Molt alt
Suficient
Baix
Molt baix
NS/NC
Valoració de la dinamització (formadores)
Molt alt
Suficient
Baix
Molt baix
NS/NC
Adequació d'eina en línia on s'ha fet la sessió de presentació (BigBlueButton)
Molt alt
Suficient
Baix
Molt baix
NS/NC
Podries comentar algun aspecte a destacar de la presentació? Omissions, errors, encerts...

Valoració de la plataforma RETO

Ens agradaria conèixer la teva valoració després d'haver conegut i interactuat amb la plataforma RETO
  Molt alt(a) Suficient Baix(a) Molt baix(a) NS/NC
L'accessibilitat, operativitat i interactivitat de la web (navegació)
Molt alt(a)
Suficient
Baix(a)
Molt baix(a)
NS/NC
La secció d'Activitats i Unitats Didàctiques (consulta i creació de nous recursos)
Molt alt(a)
Suficient
Baix(a)
Molt baix(a)
NS/NC
La secció de Comunitat (utilitat i facilitat per contactar, establir vincles amb altres persones i identificar possibilitats de col·laboració)
Molt alt(a)
Suficient
Baix(a)
Molt baix(a)
NS/NC
L'aportació de la plataforma a la incorporació de l'enfocament de sobirania digital en la creació de recursos educatius
Molt alt(a)
Suficient
Baix(a)
Molt baix(a)
NS/NC
L'aportació de la plataforma a la incorporació de l'enfocament de gènere en la creació de recursos educatius
Molt alt(a)
Suficient
Baix(a)
Molt baix(a)
NS/NC
Podries fer un comentari de valoració general sobre la plataforma?

Perfil

Et demanem un parell de dades més per a sistematitzar millor les teves respostes, només unes referències personals per a l'anàlisi
Col·lectiu
Docent. Mestre, professorat
Personal, voluntariat ONG, entitat de Justicia Global
Equip Directiu de centre
Educació en el lleure
Associacionisme o serveis juvenils
Famílies
Investigadora, Universitat
Administració
Altres:
Identitat de gènere
Edats o nivell escolar en el qual dus a terme la teva activitat principal
0-3 Educació infantil
3 - 12 Primària
12 - 16 Secundària
16 - 18 Batxillerat
16 - 18 Cicles formatius
18 - + Universitat
Persones adultes
Altres:
Localitat
Com hem comentat en la presentació, part del projecte RETO també té a veure amb la sensibilització i incidència a diferents col·lectius i instàncies educatives que poden ajudar a difondre la proposta de Recursos Educatius Oberts per a la Justícia Global. Si tu tens alguna proposta o idea, que consideris que hem de tenir en compte per a focalitzar millor la nostra tasca, t'agrairem que ens comparteixis alguna referència o contacte.

No t'oblidis de clicar el botó "Enviar"